De gebruikers van het gebouw

Het gebouw biedt o.a onderdak aan activiteiten op de terreinen sport, cultuur, theater, film, educatie, lezingen, historie, horeca, welzijn en gezondheid (huisartsen en fysiotherapie).
Huurders die een vaste ruimte gebruiken zijn o.a. de bibliotheek, het Rolder Historisch Gezelschap, welzijn (Attenta en Impluls) en de horeca. Overige huurders zijn: verenigingen, organisaties, particulieren en commerciële gebruikers.
De gezamenlijke zorgverleners van het ELC (gezondheidscentrum) zijn samen eigenaar van dat deel van het gebouw, waarin zij werkzaam zijn.

Wie kunt u o.a. treffen?

Bibliotheek Rolde

Een belangrijke plaats in de nieuwe Boerhoorn wordt ingenomen door de bibliotheek. Bij binnenkomst in de nieuwe Boerhoorn zijn de boeken en de gezellige leeshoek niet te missen.  De Bibliotheek, onderdeel van Biblionet Drenthe, houdt zich anno 2022 met veel meer bezig dan alleen het uitlenen van boeken. Wilt u meer weten, kijk dan op Welkom bij de Bibliotheek of kijk in de Agenda Bibliotheek Aa en Hunze. Of loop gewoon een keer langs om even in de boekenrekken te snuffelen, een praatje te maken of voor het lezen van een van de vele tijdschriften onder het genot van een kopje koffie.

Impuls logo

Impuls

Welkom bij Impuls, de welzijnsorganisatie in Aa en Hunze 

Verbinden en samenwerken zijn bij uitstek de kernwoorden die passen bij het werk van Impuls. We zetten ons actief in om de eigen kracht en talenten van de inwoners in de gemeente Aa en Hunze te versterken. We brengen mensen in dorpen en buurten samen, adviseren en begeleiden. Met elkaar werken we aan de leefbaarheid in een dorp of buurt. 

Onze medewerkers bieden zowel organisaties als inwoners hulp en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, bewonersinitiatieven, trainingen en buurtbemiddeling. 

Beweeg- en ontmoetingsactiviteiten
Impuls biedt in de Boerhoorn diverse beweeg- en ontmoetingsactiviteiten aan waar iedereen aan mee mag doen. 

Spreekuur Mantelzorgconsulent
Tijdens de koffieochtenden houdt de mantelzorgconsulent van Impuls inloopspreekuur in de Boerhoorn.  

Jeugdsoos
Eén keer per twee weken is de jeugdsoos in de Boerhoorn op vrijdagavond open. 

Meer weten over wie wij zijn? Kijk dan verder op onze website  Impuls Aa en Hunze – Impuls Welzijn 

 

 

Het Rolder Historisch Gezelschap

Het RHG is in 1970 ontstaan. Inmiddels is het een vereniging met circa  600 leden en tientallen vrijwilligers. Het Gezelschap geeft een kwartaalblad uit: De Kloetschup. Met verhalen en foto’s van vroeger. De vrijwilligers verzamelen en archiveren informatie, beeldmateriaal en oude voorwerpen, organiseren exposities en lezingen, schrijven historische artikelen en boeken en knappen verweerde graven op. Om maar wat te noemen.

Het Gezelschap heeft in het MFC Boerhoorn een vaste ruimte en een flexibele ruimte. Waar u als belangstellende welkom bent! Openingstijden vindt u (met nog meer informatie) op de website:
www.rhg-rolde.nl

Bridgeclub Rolde

Welkom bij de Bridgeclub Rolde

Elke donderdagavond wordt er in competitieverband gespeeld in Rolde. Voor beginnende bridgers is het altijd mogelijk een introductie cursus te volgen.

Voor de wat gevorderde spelers biedt de club voldoende mogelijkheden om met plezier te bridgen en de kennis wat verder uit te bouwen.

Zie ook onze pagina op de website van de Bridge Bond

Culturele vereniging Rolde

Welkom bij de Culturele Vereniging Rolde

Dé plek voor een gezellig en cultureel avondje uit in Rolde. Elk seizoen zijn er 8 uiteenlopende activiteiten: van een cultuurhistorische lezing tot cabaret of toneel. Ontmoet anderen uit Rolde en omgeving die ook geïnteresseerd zijn in cultuur. Al onze activiteiten staan open voor iedereen. Meer informatie en inschrijven voor de nieuwsbrief:  www.cultureleverenigingrolde.nl 

Sociëteit “De Vriendenkring”

Sociëteit “De Vriendenkring” is een laagdrempelige mannelijke gezelligheidsvereniging met een brede interesse in maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen die we in de wintermaanden op de dinsdagavond met elkaar bespreken. Soms gecombineerd met een voordracht uit eigen gelederen en soms door een uitgenodigde spreker. Elk jaar worden enkele excursies en bijeenkomsten georganiseerd waarbij ook de partners worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld een bezoek aan De Agrarische natuurvereniging, een fluitenbouw atelier, een energiecentrale of een hydrocultuur witlofkwekerij.
Op de reguliere dinsdagavond bijeenkomsten wordt ook ruim tijd ingedeeld voor biljarten en een kaartspel. Wij zoeken leden die een bijdrage kunnen leveren aan allerlei gespreksonderwerpen, discussie, spelplezier en vooral gezelligheid. Als het je wat lijkt, neem je contact op voor een informatief gesprek via: Secretariaat Sociëteit “De Vriendenkring”, secretariaat p/a Het Hof van Rolde 14, 9451 PZ Rolde, e-mail: vriendenkringrolde@gmail.com

Vermelding op deze pagina

Bent u een gebruiker van MFC De Boerhoorn en wilt u een vermelding op deze website? Stuur dan een korte inleidende tekst over uw organisatie, een afbeelding/logo en een link naar uw eigen website of social media naar redactie@deboerhoornrolde.nl