EHBO Rolde

EHBO Rolde is een vereniging die sinds 1981 in Rolde actief is, het is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse EHBO en verbonden aan het Oranje Kruis.
Al jaren worden onze lessen gegeven in de Boerhoorn, naar ieders tevredenheid.

De EHBO Rolde verzorgt cursussen voor mensen die nooit eerder een opleiding hebben gedaan, maar ook herhalingslessen om de kennis op peil te houden, en trainingsavonden voor het leren hoe te reanimeren en hoe om te gaan met een AED.

Deze lessen worden gegeven door onze bevoegde instructeurs Astrid en Frits. De cursus bestaat uit een online gedeelte, gevolgd door enkele praktijklessen, daarna een examen en met goed gevolg ontvang je een geldig EHBO-diploma.

Meer weten?
Henny Lensing
06 – 180 290 32
ghlensing@hotmail.com