Impuls

Impuls logo

Welkom bij Impuls, de welzijnsorganisatie in Aa en Hunze 

Verbinden en samenwerken zijn bij uitstek de kernwoorden die passen bij het werk van Impuls. We zetten ons actief in om de eigen kracht en talenten van de inwoners in de gemeente Aa en Hunze te versterken. We brengen mensen in dorpen en buurten samen, adviseren en begeleiden. Met elkaar werken we aan de leefbaarheid in een dorp of buurt. 

Onze medewerkers bieden zowel organisaties als inwoners hulp en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, bewonersinitiatieven, trainingen en buurtbemiddeling. 

Beweeg- en ontmoetingsactiviteiten
Impuls biedt in de Boerhoorn diverse beweeg- en ontmoetingsactiviteiten aan waar iedereen aan mee mag doen. 

Spreekuur Mantelzorgconsulent
Tijdens de koffieochtenden houdt de mantelzorgconsulent van Impuls inloopspreekuur in de Boerhoorn.  

Jeugdsoos
Eén keer per twee weken is de jeugdsoos in de Boerhoorn op vrijdagavond open.