Rolder Historisch Gezelschap

Doel: 
“Het aanmoedigen van de studie naar en het verspreiden van kennis over de geschiedenis van de oude gemeente Rolde”

Het RHG is in 1970 ontstaan. Inmiddels is het een vereniging met circa  600 leden en tientallen vrijwilligers. Het Gezelschap geeft een kwartaalblad uit: De Kloetschup. Met verhalen en foto’s van vroeger. De vrijwilligers verzamelen en archiveren informatie, beeldmateriaal en oude voorwerpen, organiseren exposities en lezingen, schrijven historische artikelen en boeken en knappen verweerde graven op. Om maar wat te noemen.

Het Gezelschap heeft in het MFC Boerhoorn een vaste ruimte en een flexibele ruimte. Waar u als belangstellende welkom bent!

Openingstijden vindt u (met nog meer informatie) op de website:
www.rhg-rolde.nl