Privacyverklaring MFC De Boerhoorn

MFC De Boerhoorn Rolde verwerkt persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de bijlage hieronder vindt u het document, waarin staat beschreven hoe we hier mee omgaan.


Versie september 2020 Privacyverklaring – MFC De Boerhoorn Rolde

Deze website van MFC De Boerhoorn Rolde verwerkt persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitbesteden van interne werkzaamheden. Persoonsgegevens worden dan verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling.

In alle overige gevallen worden persoonsgegevens uitsluitend na toestemming van de betreffende persoon aan derden verstrekt.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde server met SSL-certificaat, dan wel op een met wachtwoord en viruspakket beveiligde pc. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen en opslaan, noch delen die herleidbaar zijn tot identificeerbare persoonsgegevens. Wel gebruikt de website de privacyvriendelijke versie van Google Analytics, waarmee alleen functionele cookies worden geplaatst.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het bestuur van het MFC De Boerhoorn via redactie@deboerhoornrolde.nl