Privacyverklaring MFC De Boerhoorn

MFC De Boerhoorn Rolde verwerkt persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de bijlage hieronder vindt u het document, waarin staat beschreven hoe we hier mee omgaan.